בית-ספר : בית כיתה : א שם פרטי : דורון שם משפחה : משפחה