בית-ספר : לפיד כיתה : ב שם פרטי : טל שם משפחה : הקר עיר : הוד השרון