בית-ספר : בארי כיתה : ב1 שם פרטי : פלג שם משפחה : סגל