בית-ספר : רביבים כיתה : ב'2 שם פרטי : מאי שם משפחה : הרט