בית-ספר : רביבים כיתה : ב 3 שם פרטי : יובל שם משפחה : זנגי זיו