בית-ספר : רביבים כיתה : ב3 שם פרטי : יובל שם משפחה : זנגי זיו