בית-ספר : רגבים כיתה : ב שם פרטי : גיא שם משפחה : הרשליקוביץ עיר : גבעתי