בית-ספר : בית חינוך מתן כיתה : ג2 שם פרטי : ניב שם משפחה : רותם עיר : מתן