בית-ספר : בית חינוך צור יצחק כיתה : ב שם פרטי : גיא שם משפחה : טרגנו