בית-ספר : הדר כיתה : ג שם פרטי : רואי שם משפחה : לב עיר : רמת השרון