בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג/2 שם פרטי : נועה שם משפחה : גוילי עיר : כרמים