בית-ספר : מתן כיתה : ד שם פרטי : יובל שם משפחה : אברהם עיר : מתן