בית-ספר : מורשת מנחם כיתה : ד שם פרטי : אסף שם משפחה : לוי עיר : גבעת שמואל