בית-ספר : המאוחד כיתה : ד'1 שם פרטי : זיו שם משפחה : בסטקר עיר : ירוחם