בית-ספר : נוף צורים כיתה : ד שם פרטי : גיא שם משפחה : שביט עיר : צור יגאל