בית-ספר : בית ספר ממלכתי קהילתי להבים כיתה : ד שם פרטי : אלון שם משפחה : עזר עיר : להבים