בית-ספר : שער הנגב כיתה : ד שם פרטי : תומר שם משפחה : כץ עיר : ניר עם