בית-ספר : מורשת מנחם כיתה : ד שם פרטי : אלחנן שם משפחה : לנדאו עיר : גבעת שמואל