בית-ספר : קול יעקב ירוחם כיתה : ד שם פרטי : עמוס שם משפחה : אלמקייס עיר : ירוחם