בית-ספר : אוולינה דה-רוטשילד כיתה : ה שם פרטי : טל שם משפחה : בירנבוים עיר : ירושלים