בית-ספר : בית חינוך מתן כיתה : ה שם פרטי : גיא שם משפחה : קריוף עיר : מתן