בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ה2 שם פרטי : מאי שם משפחה : קציר עיר : ישוב אחר גבעות בר