בית-ספר : יקיר כיתה : ו שם פרטי : דוריה שם משפחה : גורן עיר : רבבה