בית-ספר : קיי כיתה : טו שם פרטי : מארק שם משפחה : אפלבאום