בית-ספר : ביתספר כיתה : כיתה שם פרטי : בדיקה שם משפחה : בדיקה עיר : אביטל