בית-ספר : יקיר כיתה : ד שם פרטי : אילת שם משפחה : קמיר עיר : יקיר