בית-ספר : אפרתה כיתה : ב שם פרטי : אנאל שם משפחה : כהן עיר : ירושלים