בית-ספר : נחלת בנימין כיתה : ג שם פרטי : שראל שם משפחה : גרמן עיר : עופרה