בית-ספר : ספיר כיתה : ג/1 שם פרטי : אנטוני שם משפחה : נווגו עיר : לוד לוד