בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג שם פרטי : יהונתן שם משפחה : לבל עיר : דביר