בית-ספר : ספיר כיתה : ג-1 שם פרטי : עדי שם משפחה : גרע עיר : לוד