בית-ספר : יובלים כיתה : ב 3 שם פרטי : דביר שם משפחה : פרופוס