בית-ספר : רביבים כיתה : ב שם פרטי : יןאב שם משפחה : עדן עיר : חולון