בית-ספר : יובלי הנגב כיתה : ג1 שם פרטי : יונתן שם משפחה : מאור עיר : דביר