בית-ספר : מורשת מנחם כיתה : ד 5 שם פרטי : אמונה שם משפחה : אזוריאל עיר : גבעת שמואל