בית-ספר : קשת תלפז כיתה : ג שם פרטי : ליאב שם משפחה : בן ברוך