בית-ספר : כרמים אלקנה כיתה : ה שם פרטי : נריה שם משפחה : מחפוד עיר : אלקנה