בית-ספר : כרמים אלקנה כיתה : ה שם פרטי : מלאכי אבישלום שם משפחה : מחפוד עיר : אלקנה