בית-ספר : הדר כיתה : ה שם פרטי : נוי שם משפחה : שבו עיר : רמת השרון