בית-ספר : הגבעה כיתה : ה/2 שם פרטי : טל שם משפחה : תמם עיר : אופקים