בית-ספר : רגבים כיתה : ה שם פרטי : שירז שם משפחה : שמאי נרקיס עיר : אמונים