בית-ספר : היובל כיתה : ו שם פרטי : שחר שם משפחה : גרין עיר : רעננה