בית-ספר : ויצמן כיתה : ב שם פרטי : תיאו שם משפחה : פריזם עיר : בית יהושוע