בית-ספר : נוף צורים כיתה : ה שם פרטי : פלג שם משפחה : כדורי עיר : צור יגאל