בית-ספר : ויצמן כיתה : ו שם פרטי : שירה שם משפחה : ניימן עיר : בית יהושוע