בית-ספר : שז"רב באר שבע כיתה : ז-ח שם פרטי : יורם שם משפחה : אזולאי