בית-ספר : בית הספר הירוק כיתה : ב שם פרטי : אופק שם משפחה : מן עיר : הוד השרון