בית-ספר : נופים כיתה : ב שם פרטי : גלאור שם משפחה : רות עיר : אחווה