התלמידים הזוכים בתחרות קנגה ספרינט א'

התלמידים הזוכים בתחרות קנגה ספרינט שלב א'