תיקונים לחוברת קנגורו לכיתות ד

בשאלה מס' 8 במסיח א: במקום מספר 5 יש לכתוב מספר 8

תיקונים בדף תשובות:
שאלה מס' 6 – התשובה הנכונה ה
שאלה מס' 13 התשובה הנכונה ב
שאלה מס' 19 התשובה הנכונה ד
שאלה מס' 31 התשובה הנכונה ד
שאלה מס' 56 התשובה הנכונה א